- U mogućnosti smo da Vam ponudimo zaštitu-obezbeđenje poslovnih sistema i elektronski prenos signala tehničkog sistema zaštite štićenih objekata na naš sopstveni kontrolni centar ( Monitoring Centar ) u Beogradu i Kruševcu,koji radi 24 sata dnevno i dežura mobilna intervetna ekipa koja može u svakom trenutku da odreaguje, interveniše dolaskom na licu mesta i uvidom u razloge aktiviranja alarma, odnosno pravovremeno otkloni eventualne neželjne posledice po sam objekat u skladu sa svojim ovlašćenima i ugovorenim obavezama.

- Monitoring sistem je naj savremeniji vid zaštite koji se primenjuje u svim sličnim i istim institucijama u svetu i kod nas.

- “Tidija d.o.o” nudi usluge daljinskog nadzora alarmnih sistema sa objekta i kontrolu pristupa preko svog Monitoring Centra. Monitoring Centar je opremljen najsavremenijom tehnologijom i obučenim operaterima koji regulišu ne ovlasćene upade, požara ili panik poziva i u skladu sa njima reaguje izlaskom na lice mesta u najkraćem roku. U toku ili na kraju meseca spisak svih primljenih signala (redovnih ili vandrednih) od alarmnog sistema objekta u Monitoring Centar, dostavljamo ovlasćenom licu korisnika usluga.

- U Bezbednosno kontrolnom centru podaci koji su primljeni od alarmnih centrala, automatski se dobijaju i čuvaju (povreda prostora, požar, poziv u pomoć), neprekidna 24-časovna veza između monitoring i alarmnog sistema omogućava uvid u sva dešavanja (redovna ili vandredna) na štićenom objektu.

- Po prijemu signala o alarmnom stanju dežurni operater uspostavlja vezu sa najbližom intervetnom mobilnom ekipom i upućuje na ugrožen objekat i intervenišu u skladu sa radnim uputstvom i zakonom, a po potrebi poziva MUP, vatrogasnu brigadu ili hitnu pomoć. U slučaju incidenta intervetna mobilna ekipa obezbeđuje objekat do dolaska ovlašćenih lica.