Kada su u pitanju industrijski objekti, naše bezbednosno rešenje zavisi od grane industrije, vrste i organizacije proizvodnog procesa i tehnologija koje se koriste, okruženja u kojem se odvija i slično.

Iz tog razloga, izrada bezbednosne procene je veoma kompleksna a bezbednosno rešenje individualno za svaki industrijski objekat pojedinačno. Moraju se uzeti u obzir svi segmenti i specifičnosti konkretnog objekta i predvideti svi potencijalni rizici kako bi se zaštitili ljudi, imovina i sam proizvodni proces.