Potreba za sve većom primenom tehničkih sistema zaštite u svakodnevnom životu i radu, kao i u različitim uslovima od kontrole i nadzora radnika do prevencije različitih prestupa podstiče nas na sopstveni razvoj i praćenje svetskih trendova koja je u poslednjih nekoliko godina doživela najveći tehnološki napredak.


- Tehničko obezbeđenje podrazumeva kombinaciju različitih vrsta tehničke opreme, koji se montiraju na objekat u cilju zaštite i sigurnosti štićenog mesta. Tehničko obezbeđenje objekta se može kombinovati i sa nekim segmentima fizičkog prisustva u vidu obilaska štićenog mesta više puta dnevno.

- U mogućnosti smo da Vam ponudimo sve vrste tehničke zaštite, renomiranih svetskih proizvođača security opreme (DVC, DSC, SONY, YVC, PANASONIC, SAMSUNG, PARADOX) sa jedinstvenom garancijom na isporučenu i ugrađenu tehniku ali je moguće i korišćenje druge opreme u skladu sa zahtevima korisnika usluga.

- Alarmi, kontrola pristupa i video sistemi imaju širok spektar primene. U tehničkoj zaštiti od najmanjih poslovnih stambenih prostora do velikih poslovnih centara, banaka, obrazovanih ustanova, sportskih objekata, magacinskih prostora i ostalo. Osnovna namena zaštite je zaštita imovine koju možete pratiti kretanje u Vašem objektu iz bilo koje tačke na svetu putem interneta postavljanjem digitalnih snimača sa mrežnim izlazom. Digitalni nadzor može se raditi preko LAN-a i TCP/IP prenos sa udaljene lokacije ili više lokacija i za daljinsko snimanje na back-up serverima i hard diskovima za dugotrajno čuvanje. Ulaganje u sisteme tehničke zaštite a time i u protivprovalne sisteme treba posmatrati kao investiciju a ne kao trošak.

- Ugradnja profesionalnog sistema video-nadzora i linkovno povezivanje sa kontrolnim centrom omogućava daljinsko nadgledanje štićenog objekta. Idealno rešenje za mala i srednja preduzeća u kombinaciji sa alarm-monitoringom i mobilnim obezbeđenjem, jer znatno umanjuje troškove za fizičko obezbeđenje a pruža optimalnu bezbednost i isključuje mogućnost trenutne nepažnje ili odsutnosti fizičkih lica. 


- Ono što Vam garantujemo je objektivnost i pouzdanost.